Известување 19.09.2022

Тимот на Соравиа сака да ги извести сите свои актуелни и идни закупци, како и останатите заинтересирани странки, дека во склоп на бизнис центарот од 19.09.2022 ќе започне реновација со цел подобрување на енергетската ефикасност, еколошката одржливост и комотитетот на...