СЛЕДЕТЕ Нé
ПРЕД СЛЕДНО
СОРАВИА ЦЕНТАР

За Соравиа Центар Скоп?е

Еден од на?софистицираните деловни и трговски об?ект во Скоп?е

Препознатлив архитектонски диза?н, врвна локаци?а и конструкци?а со на?добар квалитет ?сето ова понудено од искусен и доверлив партнер. Тоа се неповторливите предности на СОРАВИА ЦЕНТАР СКОП?Е: Пове?е од 13.000 м2 деловен простор со на?висок квалитет, како и 2.500 м2 трговски простор поврзани со ве?е посто?ниот трговски центар, поставуваат нови стандарди за целисходна и при?атна атмосфера во главниот град на Македони?а, зацртува??и ги и стандардите на иднината.

Вистинска ?А?класа

ГАЛЕРИ?А

ФЛЕКСИБИЛНИ ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ
ПОВЕ?ЕНАМЕНСКИ ЗОНИ
СОРАВИА
СОРАВИА

КОНТАКТ

Локаци?а
Филип Втори Македонски бр.3
1000 Скоп?е
Поддршка
info@soravia.mk

Тел
+389 2 32 90 167