План

Повеќе информации за Соравиа групацијата:

www.soravia.at

Некои примери за Проектот за развој на недвижности:

Shopping Palace Bratislava: www.soravia.sk
Pressburg Trade Center: www.pressburgtradecenter.com
Bulgaria: www.soravia.bg